Angst en onzekerheid bij borstkanker

Je gevoelens op het moment dat je van de arts hoort ‘het is niet goed’ en 'je hebt borstkanker', zijn soms moeilijk onder woorden te brengen. Het kan zijn alsof de aarde even stilstaat. Angst en onzekerheid nemen soms de overhand. Het is heel normaal om angst en onzekerheid te voelen. Praat hier ook over, vertel je arts waar je onzeker of bang voor bent. Wellicht zijn je angsten ongegrond of kan je arts je geruststellen. Ook als je door erfelijke belasting een verhoogd risico op borstkanker hebt of borstkanker hebt (gehad) is er genoeg om angstig voor te zijn. Voor pijn bijvoorbeeld, voor behandelingen, eventuele bijwerkingen, de terugkeer van de ziekte, verlies van wat je had, voor een leven op zijn kop. Die angst is altijd reëel.

Artikelen angst

In samenwerking met ervaringsdeskundigen en specialisten heeft BVN twee artikelen over angst en borstkanker gemaakt. De tweeluik gaat enerzijds over feiten en cijfers rond angst en terugkeer van kanker en anderzijds over omgaan met angst.

Lees hier het artikel over feiten en cijfers over angst

Lees hier het artikel over omgaan met angst

Lezingen Angst

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 mei 2019 heeft internist-oncoloog dr. Ester Siemerink van ZiekenhuisGroep Twente (ZGT) een lezing gegeven over de feiten over angst bij borstkanker. Klinisch psycholoog en psychotherapeut Anette Pet van het Helen Dowling Instituut gaf een lezing over hoe je om kan gaan met angst door borstkanker en ex-borstkankerpatiënt en vrijwilliger van BVN/Oncogen Désirée Hairwassers vertelde over haar eigen ervaringen met angst.

Bekijk hier de lezingen

B-force

In 2017 vroegen we aan ons B-force panel naar de ervaringen met angst voor terugkeer van borstkanker. Uit het onderzoek bleek dat bijna alle borstkankerpatiënten (wel eens) angst ervaren en dat deze angst het dagelijks functioneren bij bijna de helft van de patiënten belemmert. In augustus 2019 stelden we de vraag opnieuw, dit keer met de nadruk op de aandacht die zorgverleners in het ziekenhuis en de huisarts aan het onderwerp angst besteden. Hieruit bleek dat hoewel de meeste vrouwen met hun arts of behandelaar over angst willen praten, dat alleen gebeurt als ze er zelf over beginnen. Bekijk hier de resultaten

B-bewust

Het helpt als je regelmatig stil staat bij je voorkeuren, zorgen en (hulp)vragen. En bij wat je wel of juist niet wilt. B-bewust helpt hierbij en kun je gebruiken om gesprekken voor te bereiden.

Online ondersteuning

In ons overzicht online ondersteuning vind je verschillende keuzehulpen, zelfhulpprogramma's, apps en andere online ondersteuning. Door deze te gebruiken en erover in gesprek te gaan met je zorgverlener, maak je het mogelijk dat de (na)zorg zo goed mogelijk op jou kan worden afgestemd. Je krijgt helder wat voor jou passende (psychosociale) ondersteuning is. Online ondersteuning die je kan helpen om met angst om te gaan, zijn:

  • De online zelfhulptraining Minder angst na kanker helpt mensen die last hebben van angst voor terugkeer van kanker en die beter willen leren omgaan met deze angst.
  • De website Op adem na borstkanker biedt psychosociale hulp na de behandeling van borstkanker.

Meer informatie

Wil je meer lezen over angst bij kanker? Bekijk het dossier op Kanker.nl