ALV 25 mei 2019

Zaterdag 25 mei 2019 vond de 42e Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats voor leden van BVN. Naast de ledenvergadering was er dit jaar ook weer een middagprogramma met lezingen. Dit keer met het thema Angst door borstkanker.

Algemene Ledenvergadering

Er waren 49 stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig op 25 mei 2019. De dag werd geopend met het bezinningsmoment, voorgedragen door Goli Abdurahman. Met elkaar stonden we een minuut stil om onze dierbaren te gedenken. Vervolgens gaf de penningmeester een overzicht van de financiën over 2018 en bracht zij risico’s voor de toekomst in beeld. De jaarrekening 2018 werd goedgekeurd door de vergadering en aan het bestuur werd decharge verleend. Na de presentatie van de jaarrekening kondigde de voorzitter het vertrek van bestuurslid Liesbeth Verheggen aan. Ze werd toegesproken en bedankt met een groot applaus door de ledenvergadering. We gaan haar missen.

Op het programma stond ook de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden. Er werden drie kandidaten voorgedragen aan de ALV. Als nieuwe bestuursleden zijn gekozen: Engelien Calis en Jeannette van Velsen-de Vries. Als laatst lichtte de directeur het jaarbericht 2018 toe. Hij is bijzonder onder de indruk van de deskundigheid en betrokkenheid van BVN. Het jaarbericht ontving veel waardering.

Middagprogramma: Lezingen Angst door borstkanker

In de middag werden drie lezingen over angst door borstkanker gegeven. Internist-oncoloog dr. Ester Siemerink van ZiekenhuisGroep Twente (ZGT) vertelde over de feiten van angst op de terugkeer van borstkanker. Klinisch psycholoog en psychotherapeut Anette Pet van het Helen Dowling Instituut (HDI) gaf tips over hoe je om kan gaan met angst door borstkanker. Ex-borstkankerpatiënt en vrijwilliger van BVN/Oncogen Désirée Hairwassers vertelde over haar eigen ervaringen met deze angst. Zo had ze vaak last van angst bij ieder klein dingetje wat ze ontdekte. PAM! Oftewel een periodiek angstig moment.

Bekijk hier de lezingen >

Stukken ALV

Notulen ALV 2019

BVN jaarbericht 2018

BVN jaarrekening 2018

Verslag ALV 2018