ALV 26 mei 2018

Zaterdag 26 mei 2018 vond de 41e Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats voor leden van BVN. We kijken terug op een goede ledenvergadering met een interessant en leerzaam middagprogramma. Hierbij een kort verslag. De notulen (concept verslag) vind je onderaan deze pagina.

Er waren 73 stemgerechtigde leden in vergadering aanwezig op 26 mei 2018. De dag werd geopend met het bezinningsmoment, voorgedragen door Désirée van Goor. Met elkaar stonden we een minuut stil om onze dierbaren te gedenken. Vervolgens gaf de penningmeester een overzicht van de financiën over 2017 en bracht zij risico’s voor de toekomst in beeld. De jaarrekening 2017 werd goedgekeurd door de vergadering en aan het bestuur werd decharge verleend. Het inhoudelijk jaarverslag ontving veel waardering en werd goedgekeurd. Engelien Calis, voorzitter van de Ledenadviesraad, nodige leden uit om eenmalig met de LAR mee te denken als zij het bestuur gaan adviseren over welke inhoudelijke keuzes zij voorstellen mocht BVN in de toekomst verder moeten bezuinigen.

Afscheid

De voorzitter schonk aandacht aan het vertrek van programmamanager Marga Schrieks. Ze heeft een nieuwe baan gevonden. Namens de vergadering werd grote waardering uitgesproken voor hetgeen Marga Schrieks betekend heeft voor BVN. Tijdens de vergadering traden bestuursleden Sanne van Soelen en Conny Heemskerk af. Beide bestuursleden werden toegesproken en bedankt door de ledenvergadering. We gaan hen missen.

Verkiezingen

Op het programma stond ook de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden en van twee ereleden. We verrasten Johanna Fijn met het erelidmaatschap. Het tweede erelid was helaas niet aanwezig. Inmiddels is zij, Linda Naus, thuis verrast met deze eer! Benieuwd naar onze ereleden en wat zij allemaal voor de borstkankerzorg betekenen? Lees meer >

In totaal hadden tien mensen gesolliciteerd naar de twee bestuursvacatures. Na een selectiegesprekken, werden drie kandidaten voorgedragen aan de ALV. Als nieuwe bestuursleden werden gekozen: Inez Rongen (i.m.) en Maritza Fellinger (algemeen bestuurslid).

Inez Rongen onverwacht overleden

Begin oktober (2018) bereikte ons het bericht dat Inez Rongen is gestorven aan de gevolgen van borstkanker. Voor haar familie, vrienden en voor ons als bestuur en medewerkers kwam dit nieuws als een grote schok. In mei dit jaar aanvaarde Inez met veel enthousiasme haar taak binnen het bestuur van BVN nadat ze door de Algemene Ledenvergadering was gekozen. 

Middagprogramma: lezingen over het effect van behandelingen op het hart en op het hoofd

In de middag spraken twee vooraanstaande wetenschappers. Prof. Dr. Angela Maas ging in op het effect van de behandelingen van borstkanker op het hart, en Prof. Dr. Sanne Schagen sprak over cognitieve problemen die kunnen ontstaan (zoals geheugen- en concentratieproblemen). Naar aanleiding van de lezingen en de gestelde vragen na afloop zijn de artikelen ‘Hartschade door borstkankerbehandeling’ en 'Het chemobrein' geschreven. Alle leden hebben deze artikelen digitaal ontvangen.

Nog geen lid? Meld je dan nu aan en steun ons >

Lezing hartproblemen bij mensen met borstkanker

Wat is er bekend over hartschade bij mensen die borstkanker hebben (gehad)? Waardoor worden de klachten veroorzaakt? Waar moet je op letten als vrouw? Wat is het verschil tussen hartschade en hartfalen? Wat kun je zelf doen? Wanneer moet je hulp vragen? Professor Angela Maas van het Radboud UMC deelde met ons de nieuwste inzichten en gaf antwoorden op vragen uit de zaal. Patient advocate Ineke vertelde na de lezing over haar hartproblemen en hoe zij hiermee omgaat.

Bekijk hier de lezing over hartproblemen >

Lezing Chemobrein

Wat zijn de feiten? Wat is een chemobrein en wat is het niet? Wat kun je zelf doen? Onder andere deze vragen werden beantwoord tijdens deze lezing door professor Sanne Schagen van het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Patient advocate Anja deelde haar verhaal met cognitieve klachten met de zaal en vertelde hoe zij hiermee omgaat. 

Bekijk hier de lezing over het chemobrein >

Vergaderstukken

BVN jaarverslag 2017

BVN jaarrekening 2017

Concept notulen ALV 2017

Concept verslag ALV 2018

Foto-impressie