ALV - Algemene ledenvergadering 2019

Minimaal éénmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. De ALV is het hoogste besluitvormingsorgaan van de vereniging. Leden van Borstkankervereniging Nederland (BVN) ontvangen hiervoor een uitnodiging. De eerstvolgende ALV vindt plaats op zaterdag 25 mei 2019.

Ik meld me aan voor de ALV en lezingen

Algemene functie ALV

Eén van de belangrijke taken van de ALV is het benoemen van bestuursleden en het goedkeuren van het financiële en inhoudelijke jaarverslag. Daarmee controleert de ALV het bestuur op het uitvoeren van haar taken. Naast de ledenvergadering zal er dit jaar ook weer een middagprogramma met lezingen zijn. Dit keer is het thema van de lezingen Angst na borstkanker.

Programma

 

Ochtend: ALV

10.00 – 10.30 uur                                           Ontvangst
10.30 – 12.45 uur                                 Algemene Ledenvergadering                                                                                                                                                                                                                                              
12.45 – 13.45 uur  Lunch

 

Middag: BVN academie

14.00 – 14.10 uur                                                             Opening - Maaike Schuurman, dagvoorzitter
14.00 – 14.40 uur Lezing 1: Het kan helpen om de feiten te kennen: (na)controles en meer (ook bij uitgezaaide borstkanker) - dr. Ester Siemerink internist-oncoloog en medisch manager oncologie ZiekenhuisGroep Twente
14.40 – 15.10 uur Lezing 2: Angst door borstkanker: Hoe kun je daarmee omgaan? - Anette Pet, adjunct-directeur, klinisch psycholoog en psychotherapeut Helen Dowling Instituut
15.10 – 15.30 uur Désirée Hairwasser, ex-borstkankerpatiënt en vrijwilliger BVN/Oncogen, vertelt over haar blog en over angst door de jaren heen
15.30 – 16.00 uur  Panel van de sprekers met vragen uit de zaal - Maaike Schuurman, dagvoorzitter
16.00 uur Afsluiting

Wil je meer lezen over angst voor terugkeer van borstkanker? Bekijk dan de B-force resultaten

Agenda

 1. Opening                                                         
 2. Bezinningsmoment                                         
 3. Instellen kiescommissie                                              
 4. Vaststellen verslag ALV 26 mei 2018               
 5. Jaarrekening 2018                                           
 6. Goedkeuren jaarrekening 2018                         
 7. Verlenen decharge bestuur                              
 8. Korte pauze
 9. Herbenoeming bestuursleden                           
 10. Aftreden bestuurslid                                        
 11. Verkiezing nieuwe bestuursleden                     
 12. Jaarverslag 2018                                            
 13. Uitslag bestuursverkiezing                               
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Locatie

Cursus en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Voor informatie over route en parkeren; http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/

Ik meld me aan voor de ALV en lezingen