ALV - Algemene ledenvergadering 2018

Minimaal éénmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging. Ben je lid van Borstkankervereniging Nederland (BVN)? Dan nodigen wij je uit voor de 41e Algemene Ledenvergadering van op zaterdag 26 mei 2018. Je aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd!

Een belangrijke taak van de ALV is het benoemen van een bestuur. Daarnaast controleert de ALV het bestuur op het uitvoeren van haar taken. Ook neemt de vergadering besluiten over zaken als het (meerjarig) beleid, de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening, de statuten en de hoogte van de contributie.

Verkiezing nieuwe bestuursleden

Op het programma staat de verkiezing van twee nieuwe leden voor het bestuur. Je kunt kandidaat worden op voordracht van het huidige bestuur. Het is ook mogelijk om op voordracht van tenminste drie leden kandidaat te worden. Lees meer over de vacature en het kiesreglement >

Lezingen over het effect van behandelingen op het hart en op cognitief gebied

In de middag hebben we twee zeer interessante professionals uit het veld bereid gevonden om te komen spreken: Prof. Dr. Angela Maas over het effect van de behandelingen van borstkanker op het hart en Prof. Dr. Sanne Schagen over cognitieve problemen (zoals geheugen- en concentratieproblemen). Het is mogelijk om alleen het middagprogramma met de lezingen te volgen. 

Programma

10.00 – 10.30 uur       Ontvangst

10.30 – 12.45 uur       Algemene Ledenvergadering

12.45 – 13.45 uur       Lunch

14.00 – 15.00 uur       Lezing hartproblemen bij mensen met borstkanker 
Wat is er bekend over hartschade bij mensen die borstkanker hebben (gehad)? Waardoor worden de klachten veroorzaakt? Wat is het verschil tussen hartschade en hartfalen? Wat kun je zelf doen? Wanneer moet je hulp vragen? Onder andere deze vragen worden beantwoord tijdens deze lezing door professor Angela Maas van het Radboud UMC. Actief lid Ineke heeft hartproblemen en vertelt hoe zij hiermee omgaat. 

15.15 – 16.15 uur       Lezing Chemobrein 
Wat zijn de feiten? Wat is een chemobrein en wat is het niet? Wat kun je zelf doen? Onder andere deze vragen worden beantwoord tijdens deze lezing door professor Sanne Schagen van het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Actief lid Anja worstelt hiermee en vertelt hoe zij hiermee omgaat. 

16.15 uur                    Afsluitend drankje 

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening door de voorzitter van BVN 
 2. Bezinningsmoment                            
 3. Instellen kiescommissie                     
 4. Vaststellen verslag ALV 13 mei 2017
 5. Toelichting op de jaarrekening 2017                         
 6. Goedkeuren jaarrekening 2017         
 7. Verlenen decharge bestuur 
 8. Korte pauze              
 9. Aftreden twee zittende bestuursleden
 10. Verkiezing twee nieuwe bestuursleden          
 11. Jaarverslag BVN 2017                       
 12. Rondvraag
 13. Sluiting ALV

Binnenkort vind je hier de vergaderstukken (uiterlijk 30 april)

Locatie

Cursus en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Informatie over route en parkeren >