ALV - Algemene Ledenvergadering 2020

Minimaal éénmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. De ALV is het hoogste besluitvormingsorgaan van de vereniging. Leden van Borstkankervereniging Nederland (BVN) ontvangen hiervoor een uitnodiging. Eén van de belangrijke taken van de ALV is het benoemen van bestuursleden en het goedkeuren van het financiële en inhoudelijke jaarverslag. Daarmee controleert de ALV het bestuur op het uitvoeren van haar taken. De eerstvolgende ALV zou op zaterdag 6 juni 2020 plaatsvinden. Door de maatregelen omtrent het coronavirus is deze uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Meer hierover lees je in deze brief.

Op het programma staat het bespreken van de financiën over 2019 door middel van de jaarrekening en het bespreken van het jaarbericht. Daarnaast zal een nieuw bestuurslid ingstemd worden, aangezien bestuursvoorzitter AnneLoes van Staa is afgetreden vanwege haar termijn dat er op zit.

Stukken ALV

Notulen ALV 2019

Formulier stemvolmacht ALV

Jaarrekening 2019