Algemene ledenvergadering 2018

Minimaal éénmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging. Ben je lid van Borstkankervereniging Nederland (BVN)? Dan nodigen wij je uit voor de 41e Algemene Ledenvergadering van op zaterdag 26 mei 2018. Je aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd!

Een belangrijke taak van de ALV is het benoemen van een bestuur. Daarnaast controleert de ALV het bestuur op het uitvoeren van haar taken. Ook neemt de vergadering besluiten over zaken als het (meerjarig) beleid, de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening, de statuten en de hoogte van de contributie.

Verkiezing nieuwe bestuursleden

Op het programma staat de verkiezing van twee nieuwe leden voor het bestuur. Je kunt kandidaat worden op voordracht van het huidige bestuur. Het is ook mogelijk om op voordracht van tenminste drie leden kandidaat te worden. Lees meer over de vacature en het kiesreglement >

In de middag hebben we twee zeer interessante professionals uit het veld bereid gevonden om te komen spreken: Prof. Dr. Angela Maas over het effect van de behandelingen van borstkanker op het hart en Prof. Dr. Sanne Schagen over cognitieve problemen (zoals geheugen- en concentratieproblemen).

Programma

10.00 – 10.30 uur       Ontvangst

10.30 – 12.45 uur       Algemene Ledenvergadering

12.45 – 13.45 uur       Lunch

14.00 – 15.00 uur       Spreker Prof. dr. Angela Maas

15.15 – 16.15 uur       Spreker Prof. dr. Sanne Schagen

16.15 uur                    Afsluitend drankje 

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening door de voorzitter van BVN 
 2. Bezinningsmoment                            
 3. Instellen kiescommissie                     
 4. Vaststellen verslag ALV 13 mei 2017
 5. Toelichting op de jaarrekening 2017                         
 6. Goedkeuren jaarrekening 2017         
 7. Verlenen decharge bestuur 
 8. Korte pauze              
 9. Aftreden twee zittende bestuursleden
 10. Verkiezing twee nieuwe bestuursleden          
 11. Jaarverslag BVN 2017                       
 12. Rondvraag
 13. Sluiting ALV

Binnenkort vind je hier de vergaderstukken (uiterlijk 30 april)

Aanmelden

Hier kun je online aanmelden

Locatie

Cursus en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Informatie over route en parkeren >