ALV - Algemene ledenvergadering 2019

Minimaal éénmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. De ALV is het hoogste besluitvormingsorgaan van de vereniging. Leden van Borstkankervereniging Nederland (BVN) ontvangen hiervoor een uitnodiging. De laatste ALV vond plaats op zaterdag 25 mei 2019. Binnenkort zullen de notulen en een kort verslag over de ALV op deze pagina te vinden zijn.

Algemene functie ALV

Eén van de belangrijke taken van de ALV is het benoemen van bestuursleden en het goedkeuren van het financiële en inhoudelijke jaarverslag. Daarmee controleert de ALV het bestuur op het uitvoeren van haar taken. Naast de ledenvergadering was er dit jaar ook weer een middagprogramma met lezingen. Dit keer met het thema Angst door borstkanker.

 

Middagprogramma: Lezingen Angst door borstkanker

In de middag werden drie lezingen over angst door borstkanker gegeven. Internist-oncoloog dr. Ester Siemerink van ZiekenhuisGroep Twente (ZGT) vertelde over de feiten van angst op de terugkeer van borstkanker. Klinisch psycholoog en psychotherapeut Anette Pet van het Helen Dowling Instituut (HDI) gaf tips over hoe je om kan gaan met angst door borstkanker. Ex-borstkankerpatiënt en vrijwilliger van BVN/Oncogen Désirée Hairwassers vertelde over haar eigen ervaringen met deze angst. Zo had ze vaak last van angst bij ieder klein dingetje wat ze ontdekte. PAM! Oftewel een periodiek angstig moment.

Bekijk hier de lezingen >

Stukken ALV