Algemene ledenvergadering

Minimaal éénmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging.

Een belangrijke taak van de ALV is het benoemen van een bestuur. Daarnaast controleert de ALV het bestuur op het uitvoeren van haar taken. Ook neemt de vergadering besluiten over zaken als het (meerjarig) beleid, de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening, de statuten en de hoogte van de contributie.