PARP-remmers

PARP-remmers zijn veelbelovende geneesmiddelen voor de behandeling van kanker bij BRCA genmutatiedragers. Ook zijn deze middelen belangrijk voor de groep patiënten die geen BRCA genmutatiedrager is, maar die tumoren heeft met cellen die wel een BRCA defect hebben (de zogenaamde somatische BRCA mutations). PARP-remmers blokkeren een eiwit dat kankercellen gebruiken om DNA schade te repareren.

Werking PARP-remmer

Alleen beschikbaar in lopende studies

PARP-remmers zijn op dit moment nog niet op de markt. Je kunt het medicijn alleen gebruiken als je deelneemt aan één van de lopende studies. Vraag aan je behandelend arts of je voor een bepaald onderzoek in aanmerking komt.

PARP speelt een rol bij DNA reparatie

Uit onderzoek blijkt dat PARP-remmers goed werken bij met name BRCA genmutatiedragers omdat hun cellen sowieso al moeite hebben met het repareren van DNA. De PARP-remmer maakt het dan extra moeilijk.

Cellen in het lichaam hebben voortdurend te maken met DNA schade. Die schade moet gerepareerd worden. De BRCA1 en BRCA2 genen zijn belangrijk bij het repareren van deze schade. Een gen is een stuk DNA dat het “recept” bevat voor een bepaald eiwit. Deze eiwitten zijn verantwoordelijk voor het repareren van DNA schade. Bij een mutatie op het BRCA1 of BRCA2 gen worden cellen niet goed meer gerepareerd en kunnen cellen zich ongeremd gaan delen. Er kan dan kanker ontstaan.

Ook PARP is een eiwit dat een rol speelt bij DNA reparatie. Cellen die slecht DNA kunnen repareren ontaarden in kanker maar zijn ook extra gevoelig voor chemotherapie. Chemotherapie beschadigt het DNA van de kankercel dusdanig dat de cel zich niet verder kan delen. De PARP-remmer versterkt de werking van de chemotherapie en deelt als het ware een extra klap uit aan de kankercel.

Ook zijn PARP-remmers zonder chemotherapie veelbelovend voor BRCA gerelateerde kanker. Dat komt omdat de cellen door het gemuteerde BRCA-gen zich al moeilijk kunnen repareren. Als je dan vervolgens ook nog het PARP-eiwit gaat remmen ontstaat er zoveel schade aan het DNA binnen kankercellen dat deze kankercellen kapot gaan. Gezonde cellen worden bespaard.

De PARP-remmers worden nu vooral onderzocht voor BRCA genmutatiedragers met uitgezaaide borst- of eierstokkanker. Tot nu toe blijken zowel chemotherapie als de PARP-remmers het niet bij alle patiënten goed te doen. Hoe dat komt wordt onderzocht.