Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

ALV

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is de algemene vergadering van de vereniging en wordt minimaal één keer per jaar georganiseerd. Alle leden ontvangen hiervoor een uitnodiging en hebben stemrecht op de ALV. Een van de belangrijke taken van de ALV is het benoemen van bestuursleden en het goedkeuren van het financiële en inhoudelijke jaarbericht. Daarmee controleert de ALV het bestuur op het uitvoeren van haar taken.

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 3 oktober 2020.

Stukken ALV

Notulen ALV 2019
Jaarbericht 2019
Jaarrekening 2019
Kandidaat bestuurslid Meralda Slager
Uitnodiging ALV

Steun
Pagina

Steun ons

Draag je Borstkankervereniging Nederland een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij!